Kontaktujte nás

Zrušenie, oprava, zmena objednávky

pre zrušenie, opravu alebo zmenu objednávky prosím využite túto mailovú adresu:

info@luxyy.sk

Reklamácie a vrátenie tovaru

pre reklamácie a vrátenie tovaru prosím využite túto mailovú adresu:

info@luxyy.sk

Pre akékoľvek ďalšie otázky nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára alebo mailom na info@luxyy.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

info@luxyy.sk

+421 903 017 737

Tomáš Kozár

Mlynská ulica 355/5, 951 05 Veľký Cetín

IČO: 52036634, DIČ: 1084253225

Fyzická osoba zapísaná v Živ. reg. Okresného úradu Nitra.

Č. živ. reg.: 430-54391

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.

2601501336 / 8330

IBAN: SK03 8330 0000 0026 0150 1336

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   

Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi